Czorg B.V.

Verpleging

Heb je zorg nodig, om een wond te verzorgen of een injectie te geven?

Diensten

Verpleging

Heb je verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld om een wond te verzorgen of een injectie te geven? Dan kun je verpleging aanvragen.

“Czorg is een zorgaanbieder met een sterke regionale focus; we nemen de wijk als vertrekpunt. We staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Wonen, zorg en welzijn is belangrijk in onze dienstverlening.”

Nordin Mezian

Onder verpleging vallen medische handelingen zoals:

  • injecties geven, bijvoorbeeld insuline spuiten
  • een sonde of katheter verwisselen
  • wondzorg

Een zorgverlener mag anderen leren hoe ze zulke handelingen moeten uitvoeren. Dus hij kan bijvoorbeeld jou leren om zelf insuline te spuiten. Of ouders leren om de sonde bij hun kind te verwisselen.

Waar kun je verpleging aanvragen?

Bij de zorgverzekeraar

Vaak krijg je verpleging vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar voert deze wet uit. Wil je zelf je zorgverleners uitkiezen en bepalen wanneer en hoe je ze verzorgen? Dan vraag je een pgb voor verpleging aan bij je zorgverzekeraar.

Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je verpleging uit deze wet vergoed krijgen. Als je zelf je zorg wilt regelen, dan kun je daarvoor een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Wie mogen voorbehouden medische handelingen uitvoeren?

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle medische handelingen. Alleen zorgverleners met de juiste diploma’s mogen die uitvoeren. In de staat wat de voorbehouden handelingen zijn en wie die handelingen mogen uitvoeren.

Maar patiënten, ouders, familieleden en andere mantelzorgers vallen niet onder de regels van de Wet BIG. Dus een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline spuiten. En ouders mogen een sonde inbrengen bij hun kind dat niet zelfstandig kan eten of drinken. Het is belangrijk dat mensen die handelingen goed aangeleerd krijgen en veilig kunnen uitvoeren.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.