Czorg B.V.

Bedrijf

Onze missie

Whitney leaning against a railing on a downtown street
Photograph by Unsplash

Czorg in Rotterdam zag de vraag naar zorg waarbij rekening wordt gehouden met de taal, culturele en religieuze leefwijze van de zorgbehoevende steeds meer toenemen.

Mensen die ziek en/of ouder worden, vallen vaker en sneller terug op culturele en religieuze gewoonten en tradities. Czorg is ontstaan vanuit een islamitische grondslag waarin zorgen voor een ander en naastenliefde kernwaarde zijn.

Vanuit diezelfde grondslag geloven wij ook dat iedereen gelijkwaardig is.

Wij bieden een uitgebalanceerd aanbod van zorgdiensten zoals;

  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Beschermd wonen

Onze zorgverleners doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw vertrouwde omgeving waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden en aangestuurd op uw eigen regie. Zodat u op uw eigen manier onderdeel kunt zijn van de maatschappij.

Czorg gaat uit van een zorg+ benadering door naast het leveren van de zorg op te treden als schakel tussen de cliënt en alle andere betrokken partijen. Omdat Czorg niet bureaucratisch is, zijn de lijnen kort en kunnen wij direct inspelen op situaties.

Onze visie

Czorg ziet het als normaal om voor elkaar te zorgen op een liefdevolle manier zoals je zou willen dat er voor jou gezorgd zou worden. Hierin houden wij rekening met wensen en behoeftes van de cliënt en zijn omgeving.

Wij hechten waarde aan contact en gezamenlijke besluitvorming met cliënt, zijn omgeving, mantelzorgers en relaties.  Ieder mens is uniek en zijn eigen autonomie en daarom kan thuiszorg niets anders zijn dan maatwerk. Waarbij er rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de cliënt.

Czorg neemt graag alle moeite om aan de wens van de cliënten te voldoen.  Om goede zorg te kunnen verlenen moet je elkaar kunnen verstaan en je inleven in een ander.

Wij zoeken graag oplossingen voor beperkingen binnen de kaders van wet en regelgeving.