Czorg B.V.

Beschermd wonen

Heb je psychische of psychosociale problemen?

Diensten

Beschermd wonen

Heb je psychische of psychosociale problemen waardoor je niet zelfstandig kunt wonen? Dan kun je verhuizen naar een plek voor beschermd wonen.

“Czorg is een zorgaanbieder met een sterke regionale focus; we nemen de wijk als vertrekpunt. We staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Wonen, zorg en welzijn is belangrijk in onze dienstverlening.”

Nordin Mezian

De begeleiding bij beschermd wonen richt zich op:

  • duidelijke structuur en regelmaat;
  • ondersteuning bij je dagelijkse activiteiten;
  • zinvolle dagbesteding die aansluit bij jouw mogelijkheden;
  • zorgen dat je jezelf en anderen geen schade toebrengt.

Er zijn allerlei soorten woonvormen voor beschermd wonen. Want mensen hebben verschillende problemen en verschillende behoeften. Sommige woonvormen zijn wooninitiatieven.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld als je last hebt van psychoses, verslavingen, ADHD, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

Waar kun je beschermd wonen?

Veel woonvormen voor beschermd wonen horen bij een Regionaal Instituut Beschermd Wonen (RIBW). Ook grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz-instellingen) bieden soms beschermd wonen aan. Daarnaast zijn er ook kleine zorgorganisaties voor beschermd wonen, zoals wooninitiatieven en zorgboerderijen.

Zoek een woonvorm die bij je past. Werk je graag met dieren, dan is een zorgboerderij een goede keuze. Wil je bijvoorbeeld in de buurt van familie en vrienden blijven wonen? Zoek dan een woonvorm voor beschermd wonen in jouw woonplaats. En natuurlijk is het belangrijk dat je je thuis voelt in de groep.

Wil je niet in een woonvorm wonen? Je kunt met een pgb voor beschermd wonen ook thuis wonen en daar de begeleiding krijgen die je nodig hebt.

Waar kun je beschermd wonen aanvragen?

Bij de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor beschermd wonen. Jongeren onder de 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Volwassenen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wil je zelf je zorg regelen en bijvoorbeeld naar een zorgboerderij of wooninitiatief verhuizen? Dan heb je een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen nodig. Dat pgb kun je aanvragen bij de gemeente.

Een wooninitiatief is een woning die je deelt met een klein aantal andere bewoners. Lees meer over wooninitiatieven in onze Toolkit Wonen.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.