Czorg B.V.

“Op 12 februari 2018 zijn wij geïnspecteerd door de Inspectie SZW op de wetgeving WAV, WML en WAADI. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven op welke wetten gecontroleerd is, op welke locatie de inspectie is uitgevoerd, en of er wel of geen overtredingen zijn geconstateerd.”

Nordin Mezian, Directeur bij Czorg

Ons bedrijf

Onze kwaliteit

Een van de mogelijkheden om te beoordelen of een zorginstelling voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen is door de organisatie te toetsen aan de HKZ-normering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt.

Dit keurmerk, te vergelijken met het internationaal bekende ISO-certificaat, biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De normen van het HKZ-keurmerk voldoen aan de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen, de ISO 9001:2010.

Een goedgekeurde organisatie krijgt een certificaat voor drie jaar en wordt elk jaar getoetst. Wij hebben met succes dit keurmerk behaald.

Inspectie VWS

De Inspectie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport legt regelmatig bezoeken af bij instellingen als een thuiszorginstelling. Het doel van het inspectiebezoek is nader kennismaken met de organisatie en nagaan of voldaan wordt aan de randvoorwaarden voor veilige en verantwoorde zorg.

Zo zijn wij op 6 oktober 2016 bezocht door de Inspectie, het resultaat leest u binnenkort op onze website. Wij zullen een link plaatsen naar de website van de Inspectie waar de publicatie te lezen is, zodra deze is gepubliceerd.

Inspectie SZW

Op 12 februari 2018 zijn wij geïnspecteerd door de Inspectie SZW op de wetgeving WAV, WML en WAADI. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven op welke wetten gecontroleerd is, op welke locatie de inspectie is uitgevoerd, en of er wel of geen overtredingen zijn geconstateerd.

Bekijk het overzicht uitgevoerde inspectie.