Czorg B.V.

Begeleiding groep

Kun je door je beperking niet naar school en niet werken?

Diensten

Begeleiding groep

Kun je door je beperking niet naar school en niet werken, ook geen aangepast werk? Of zoek je een zinvolle invulling van de dag voor iemand met dementie? Dan kun je groepsbegeleiding aanvragen.

“Czorg is een zorgaanbieder met een sterke regionale focus; we nemen de wijk als vertrekpunt. We staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Wonen, zorg en welzijn is belangrijk in onze dienstverlening.”

Nordin Mezian

Het doel van groepsbegeleiding is onder andere:

  • regelmaat en een zinvolle invulling van je dag;
  • langer thuis kunnen blijven wonen;
  • gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen;
  • voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.

Wat is groepsbegeleiding precies?

Groepsbegeleiding is dagbesteding of dagopvang in een groep.

Bijvoorbeeld:

  • dagbesteding die school of (aangepast) werk vervangt;
  • dagbesteding waar je leert omgaan met gedragsproblemen;
  • dagopvang bij bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking.

Je gaat voor dagbesteding of dagopvang regelmatig een halve of hele dag naar een zorgorganisatie bij jou in de buurt. Dat kan ook een wijkcentrum of zorgboerderij zijn. Je doet er activiteiten die bij je passen, met hulp van professionele zorgverleners.

Waar moet je een pgb voor groepsbegeleiding aanvragen?

Bij de gemeente

Groepsbegeleiding kun je aanvragen voor jezelf, voor je kind, of voor je vader of moeder. Meestal krijg je groepsbegeleiding vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert die wet uit, dus daar kun je groepsbegeleiding aanvragen.

Gemeenten bepalen zelf wie groepsbegeleiding kan krijgen en wie niet.

Wil je zelf bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding? Dan kun je bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je groepsbegeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Vraag een pgb aan bij het zorgkantoor als je zelf wilt bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding.

GDownload de Pgb Vergoedingenlijst Wlz: daarin staat precies waarvoor je begeleiding uit de Wlz kunt aanvragen.

Bij de zorgverzekeraar

Het is vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk om dagbesteding te krijgen vanuit het Zvw-pgb. Een logische stap is een aanvraag te doen bij je gemeente, maar er zijn signalen dat gemeenten hier niet altijd toe bereid zijn. Heb je hiermee te maken, laat het ons weten! Meld je probleem.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.