Czorg B.V.

Czorg in Rotterdam

Is ontstaan vanuit een islamitische grondslag waarin zorgen voor een ander en naastenliefde kernwaarde zijn. Vanuit diezelfde grondslag geloven wij ook dat onze liefde voor zorg, beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft.

Ons bedrijf

Voor iedereen die zorg nodig heeft.

Czorg in Rotterdam is ontstaan uit de groeiende vraag naar zorg waarbij rekening wordt gehouden met de taal, culturele en religieuze leefwijze van de zorgbehoevende. Mensen die ziek en/of ouder worden, vallen vaker en sneller terug op culturele en religieuze gewoonten en tradities.

Wij bieden een uitgebalanceerd aanbod van zorgdiensten zoals;

  1. Begeleiding individueel
  2. Begeleiding groep
  3. Huishoudelijke hulp
  4. Persoonlijke verzorging
  5. Verpleging
  6. Beschermd wonen

Onze zorgverleners doen er alles aan om u te ondersteunen in uw vertrouwde omgeving.

Uit onderzoek is gebleken dat veel welzijns- en zorginstellingen er niet voldoende in slagen allochtone bevolkingsgroepen te bereiken. Daartegenover staat dat veel allochtonen niet de weg weten naar de reguliere zorgorganisaties. Deze problematiek bij het verkrijgen van zorg kent verschillende oorsprongen zoals onbekendheid met het zorgaanbod, taal- en communicatieproblemen, proceduredrempels bij de zorgaanvraag, culturele en religieuze onbekendheden en wederzijdse vooroordelen bij zorgbehoevenden en zorgaanbieders.

Czorg gaat uit van een zorg+ benadering door naast het leveren van thuiszorgdiensten in eigen taal, ook een intermediaire rol op zich te nemen tussen cliënt en andere zorgverleners. U kunt hierbij denken aan uw medisch specialist, huisarts, psychiater enz. Via deze benadering kunnen wij, samen met de betrokken zorginstanties, uw ziektebeeld beter in beeld brengen en zijn de betrokken zorgverleners beter in staat een oplossing voor uw probleem te zoeken.