Welkom bij CZorg

Welkom op de website van CZorg

CZorg is ontstaan uit de groeiende vraag naar zorg waarbij rekening wordt gehouden met de taal, culturele en religieuze leefwijze van de zorgbehoevende. Mensen die ziek en/of ouder worden, vallen vaker en sneller terug op culturele en religieuze gewoonten en tradities. CZorg heeft zich vooral gespecialiseerd in de Islamitische doelgroep.

Wij bieden een uitgebalanceerd aanbod van zorgdiensten zoals huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging. Onze zorgverleners doen er alles aan om u te ondersteunen in uw vertrouwde omgeving.

Waarom CZorg?

Uit onderzoek is gebleken dat veel welzijns- en zorginstellingen er niet voldoende in slagen allochtone bevolkingsgroepen te bereiken. Daartegenover staat dat veel allochtonen niet de weg weten naar de reguliere zorgorganisaties. Deze problematiek bij het verkrijgen van zorg kent verschillende oorsprongen zoals onbekendheid met het zorgaanbod, taal- en communicatieproblemen, proceduredrempels bij de zorgaanvraag, culturele en religieuze onbekendheden en wederzijdse vooroordelen bij zorgbehoevenden en zorgaanbieders.

CZorg gaat uit van een zorg+ benadering door naast het leveren van thuiszorgdiensten in eigen taal, ook een intermediaire rol op zich te nemen tussen cliënt en andere zorgverleners. U kunt hierbij denken aan uw medisch specialist, huisarts, psychiater enz. Via deze benadering kunnen wij, samen met de betrokken zorginstanties, uw ziektebeeld beter in beeld brengen en zijn de betrokken zorgverleners beter in staat een oplossing voor uw probleem te zoeken.

 

Download hier onze folder

footer-icons1

Huishoudelijke verzorging

Kunt u door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer (geheel) zelfstandig het huishouden doen...
footer-pv

Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven.
footer-icons3

Verpleging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving ..
footer-icons2

Begeleiding

Soms kunt u plotseling in een fase terecht komen dat u de regie kwijt bent op een aantal essentiele zaken in het leven...