Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven zonder anderen teveel te belasten. Met hulp bij de persoonlijke verzorging, bent u in staat zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook mensen die een tijdelijke beperking hebben, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval of ziekenhuisopname, kunnen bij ons terecht. Onze medewerkers helpen u graag bij bijvoorbeeld: 

  • eten en drinken
  • wassen
  • aan- en uitkleden
  • toiletgang
  • douchen
  • verplaatsing (bijvoorbeeld in en uit bed, in en uit rolstoel). 

Indien nodig komen onze medewerkers meerdere keren per dag. Om u bijvoorbeeld ook weer te helpen bij het uitkleden en naar bed gaan.

Indicatie

Voor de functie persoonlijke verzorging heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor het aanvragen van zorg of voor meer informatie kunt u terecht op www.ciz.nl.
U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

footer-icons1

Huishoudelijke verzorging

Kunt u door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer (geheel) zelfstandig het huishouden doen...
footer-pv

Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven.
footer-icons3

Verpleging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving ..
footer-icons2

Begeleiding

Soms kunt u plotseling in een fase terecht komen dat u de regie kwijt bent op een aantal essentiele zaken in het leven...