Welkom bij Consequent Thuiszorg

Op de volgende websites kunt u meer nuttige informatie vinden over de thuiszorg:

http://www.ciz.nl
Hier treft u alle informatie aan over zorgindicaties en wat u dient te weten over het CIZ.

http://www.pgb.nl
Hier treft u alle informatie aan over het persoonsgebonden budget.

http://www.hetcak.nl
Hier treft u alle informatie aan over de eigen bijdrage en wat u dient te weten over het CAK.

http://www.igz.nl
Hier treft u informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

http://www.thuiszorgmaatschappij.nl
De ThuisZorg Maatschappij (TZM) is een coöperatieve vereniging van en voor zelfstandig werkende zorgprofessionals en zorggerelateerde bedrijven, werkzaam in de ambulante thuiszorg.

http://www.verenigingspot.nl
SPOT is een vereniging van kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. De leden van SPOT staan voor kwalitatief hoogstaande zorg met aandacht voor de zorgvrager.

http://www.wmo.nl
Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

 

 

 

footer-icons1

Huishoudelijke verzorging

Kunt u door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer (geheel) zelfstandig het huishouden doen...
footer-pv

Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven.
footer-icons3

Verpleging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving ..
footer-icons2

Begeleiding

Soms kunt u plotseling in een fase terecht komen dat u de regie kwijt bent op een aantal essentiele zaken in het leven...