Huishoudelijke verzorging

Kunt u door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer (geheel) zelfstandig het huishouden doen, dan komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke verzorging.

Als u een dagje ouder bent, kunnen huishoudelijke taken zoals ramen zemen, bed verschonen, dweilen of stofzuigen te zwaar worden. Hulp bij deze taken is dan een uitkomst voor u. Huishoudelijke verzorging is bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn deze taken uit te voeren of die niemand in de directe omgeving hebben die het huishoudelijke werk (langdurig) kan overnemen.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Sinds 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor het toekennen van een indicatie voor de huishoudelijke verzorging. U kunt deze hulp aanvragen via de gemeente waar u woont. De Wmo-adviseur bespreekt uw situatie met u en mogelijk volgt dan een advies voor het toekennen van een indicatie.
U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Eigen Bijdrage

Voor huishoudelijke verzorging wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetcak.nl of bellen met het gratis nummer 0800-1925.

Overige individuele voorzieningen

Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden voor u. U kunt hierbij denken aan:

Woningaanpassingen
Als u door uw beperking problemen ervaart in uw woning, kan de gemeente u helpen bij het aanpassen daarvan. U heeft daarvoor toestemming nodig van uw verhuurder.

Verhuiskostenvergoeding
Een verhuiskostenvergoeding is een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en inrichten. Als u door uw handicap problemen ervaart in uw woning, kunt u bij Wmo een woningaanpassing aanvragen. Als uw woning grote aanpassingen nodig heeft, kan het zijn dat Wmo u adviseert te verhuizen. In dit geval kunt U in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en inrichten. Als Wmo de nieuwe woning heeft goedgekeurd, ontvangt u de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is gebonden aan een maximum bedrag.

Vervoersmogelijkheden
Als het openbaar vervoer voor u niet toegankelijk is en andere vervoermiddelen als de wijkbus, fiets of bromfiets geen oplossing bieden, komt u mogelijk in aanmerking voor verschillende vervoersmogelijkheden.

Mobiliteitsvoorzieningen
Als u beperkt bent in het u verplaatsen over middellange en lange afstand en niet in staat bent deze beperking zelf op te lossen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor een hulpmiddel. U kunt hierbij denken aan een scootmobiel, rolstoel enz.

footer-icons1

Huishoudelijke verzorging

Kunt u door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer (geheel) zelfstandig het huishouden doen...
footer-pv

Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven.
footer-icons3

Verpleging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Toch willen mensen vaak zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving ..
footer-icons2

Begeleiding

Soms kunt u plotseling in een fase terecht komen dat u de regie kwijt bent op een aantal essentiele zaken in het leven...